جمعه, تیر ۲۹, ۱۳۹۷

تصاویر

شهید مرتضی عطائی جتنشین تیپ عمار لشکر فاطمیونwww.habloolmatin.ir;

مادر شهید «عطایی» به فرزند شهیدش پیوست

مادر شهید مدافع حرم مرتضی عطایی، ساعتی قبل به فرزند شهیدش پیوست.

خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون

خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون

خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون

22اسفند روز گرامیداشت مقام شهید

۲۲اسفند روز گرامیداشت مقام شهید

۲۲اسفند روز گرامیداشت مقام شهید